Nyheter

Svessa har flyttat

Om ni letar efter Föreningen Sveriges Sändareamatörer så har sidan flyttat till denna adress. Denna webbplats kommer att fortsättningsvis att handla om radio och och radiosändning men utökas även till andra tekniska områden som lysdioder, kretskort och mycket mer!